อันดับภัยพิบัติของโลก แผ่นดินไหว

แผ่นดินสะเทือน รอยแยกเล็กๆ บนพื้นดินใครจะรู้บ้างว่าสัญญาณเตือนภัยกำลังมา นี่คือภัยธรรมชาติที่รุนแรงเป็นที่ 1 มันสร้างความหายนะให้แก่ ทุกคน ที่เจอ แผ่นดินไหวเกิดขึ้นในโลกนับครั้งไม่ถ้วนบางครั้งเปลือกโลกขยับน้อยๆ โดยเราไม่รู้สึก แต่ถ้าทวีความรุนแรงขึ้นมาแผ่นดินก็สั่นไหว สะท้านสะเทือนขึ้นอย่างฉับพลัน 75% ของพลังงานจากแผ่นดินไหวทั่วโลกเกิดขึ้นที่ขอบมหาสมุทรแปซิฟิกรอยเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ความรุนแรงที่วัดได้เกินกว่ามาตรฐานอาจทำให้มีผู้เสียชีวิต อาคารบ้านเรือนเสียหายและความพินาศที่ไม่สามารถหยุดมันได้  ลิงค์เข้าเล่น Holiday Palace

Holiday Palace